Katastarsko topografski plan 2021-04-11T19:37:11+02:00

KATASTARSKO TOPOGRAFSKI PLAN

 

                Katastarsko topografski plan služi kao podloga za projektovanje u gradjevinarstvu i urbanizmu. Sadržaj katastarsko topografski plan su granice katastarske parcele , svi objekti , namena zemljišta , prateće instalacije ( vodovod , struja , kanalizacija , gasovod , telekomunikaciaj … ) , prateća putna mreža kao i visinska predstava terena a po specifičnoj potrebi naručioca i dodatne stvari .

                Navedeni situacioni plan se radi iskljčivo po važećim Propisima i uvek se otvara predmet u nadležnom katastru da bi bio validan i upotrebljiv plan . On se izrađuje kao digitalni topografski plan i u štampanom papirnom obliku geodetski plan za potrebe kompletiranje projektne dokumentacije .

                Navedeni digitalni plan možemo uraditi i kao digitalni model terena kompletno 3D prikazom terena , sa prikazanom kotom bilo koje tačke i izohipsama na celom terenu .

                Katastarsko topografski plan je prva stvar i kao takva je osnova za projektovanje  i izgradnju . Izuzetno je bitno da se uradi sa puno pažnje i posvećnosti jer svi kasniji poslovi su vezani za taj situacioni plan i svaka nepravilnost je skupa .

                Naša bitna prednost je jer na terenu uspostavljamo mrežu geodetskih tačaka sa kojih se vrši snimanje i obeležavanje i time obezbeđujemo pozicionu stalnost i stabilnost , preciznost i kvalitet rada.

OVO SU SAMO OPŠTE INFORMACIJE, POZOVITE NAS U VEZI VAŠIH DIREKTNIH POTREBA

Navedeni posao naša geodetska agencija uspešno završava već dugi niz godina sa visoko obučenim licenciran geometar koji imaju veliko iskustvo . Posebnim ozbiljnim pristupom svakom poslu geodetski biro uspešno , brzo i bez stresa završava navedena geodetska usluga . Naš licenciran geometar Vam je uvek dostupan za geodetske usluge , geodetske poslove . Slobodno nam se obratite, uradi će mo geodetski posao najbrže moguće po najpovoljnijoj ceni – geometar cena .