IDENTIFIKACIJA PARCELE 2021-04-11T19:30:38+02:00

IDENTIFIKACIJA PARCELE

Identifikacija parcele je postupak kada stranka ima podakte o parceli ( kao na primer broj katastarske parcele ili neki sličan podatak ) ali nezna ili nije siguran gde se nalazi i kako pronaći katastarsku parcelu . To se često dešava prilikom nasleđivanja – ostarinska rešenja i pri povraćaju zrmljišta – restitucija . Ako stranka zna gde mu je parcela na terenu ali nema nikakvih podataka , može se doći doći do broja parcele i sličnih stvari .

Ovaj postupak pronalaženja parcele radi se kad ne postoji potreba da se izvrši omedjavanje već samo pokazivanje placa , pokazivanje parce gde će se izvršiti upoznavanje stranke sa parcelom . Pokazivanje parcele može da se uradi i na avio i na satelitskim snimcima kao i da se napravi skica položaja katastarske parcele sa prilaznim putevima i pratećom infrastrukturom ( struja , vodovod , kanalizacilja i slično ) .

U ovom postupku preporučljivo je da se uradi indetifikacija broja parcele starog i novog premera kao i istorija kretanja parcele a ako ima potrebe i istorija vlasništva nad parcelom .

OVO SU SAMO OPŠTE INFORMACIJE, POZOVITE NAS U VEZI VAŠIH DIREKTNIH POTREBA

Navedeni posao naša geodetska agencija uspešno završava već dugi niz godina sa visoko obučenim licenciran geometar koji imaju veliko iskustvo . Posebnim ozbiljnim pristupom svakom poslu geodetski biro uspešno , brzo i bez stresa završava navedena geodetska usluga . Naš licenciran geometar Vam je uvek dostupan za geodetska usluge , geodetske poslove . Slobodno nam se obratite , uradi će mo geodetski posao najbrže moguće po najpovoljnijoj ceni – geometar cena.