ELABORAT GEODETSKIH RADOVA 2021-04-10T12:48:37+02:00

ELABORAT GEODETSKIH RADOVA

                Elaborat geodetskih radova je niz dokumenata koji se izradjuju i predaju odgovarajućoj ustanovi ( Katastar , Sekretarijar za legalizaciju / ozakonjenje , tehnički prijem … ) da bi se izvršilo provodjenje promene koja je nastala izgradnjom na terenu i sprovela u katastru i slično .

Za ucrtavanje objekta u katastarskim planovima ili proširenje postojećeg objekta radi se elaborat geodetskih raadova za ucrtavanje objekta u katastarskim planovima . Sadržaj elaborata geodetskih radova je deo sa opštim podacima o objektu , lokaciji i investitoru i tehnički geodetski deo sa podacima merenja i skicom gde je novonastalo stanje prikazano crvenom bojom . ( Više o ucrtavanju objekata klik ovde )

                U slučaju elaborata geodetskih radova za ozakonjenje / legalizaciju sadrži sve predhodno navedeno  i geodetski snimak ( klik ovde za više o geodetskom snimku ) koji se radi po Pravilniku i treba da ide gde i Izveštaj o zatečenom stanju sa elaboratom geodetskih radova.

Kada posebni deo nekog objekta , stan , lokal , garaža , pomoćna prostorija … nije uknjižen a objekat je evidentiran u katastru radi se elaborat skica posebnog dela objekta t.j. elaborat geodetskih radova etažiranje na osnovu koga i dokaza o vlasništvu može uknjžiti poseban deo objekta .

Tehnički prijem

Za potrebe tehničkog prijema ( klik ovde za više o tehničkom prijemu ) izradjuje se Elaborat geodetskih radova za tehnički prijem koji sadrži deo za ucrtavanje objekta , geodetski snimak , deo za ucrtavanje vodova ( klik ovde za više za ucrtavanje vodova ) , Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta – etažiranje ( klik ovde za više o posebnim delovima objekta – etažiranje  ) .

Svaka podzemna instalacija ( vodovod , kanalizacija , elektro energetski podzemni vod , telekomunikacije , gas … ) kao i nadzemni vodovi ( telekomunikacioni vodovi , električni i slično ) mora se uraditi ( klik ovde za više o ucrtavanje vodova ) elaborat geodetskih radova za vodove – instalacije za ucrtavanje u Katastar vodova i tek po izvršenom ucrtavanju postajete vlasnik podzemnih instalacija. Prilikom bilo kakvih kopanja jedini validan dokument o postajanju voda je Kopija plana podzemnih vodova za tu parcelu .

OVO SU SAMO OPŠTE INFORMACIJE, POZOVITE NAS U VEZI VAŠIH DIREKTNIH POTREBA

Navedeni posao naša geodetska agencija uspešno završava već dugi niz godina sa visoko obučenim licenciran geometar koji imaju veliko iskustvo . Posebnim ozbiljnim pristupom svakom poslu geodetski biro uspešno , brzo i bez stresa završava navedena geodetska usluga . Naš licenciran geometar Vam je uvek dostupan za geodetske usluge , geodetske poslove . Slobodno nam se obratite , uradi će mo geodetski posao najbrže moguće po najpovoljnijoj ceni – geometar cena .

elaborat geodetskih radova