DEOBA / INTERNA DEOBA PARCELE 2021-04-10T12:53:35+02:00

DEOBA PARCELE / INTERNA DEOBA PARCELE

               

                Često u praksi se dešava da je potrebno da se uradi interna deoba parcele kao što je podela placa , podela parcele na više delova , deljenje njive , deljenje šume , podela nekretnine , prodaja dela katastarske parcele … Razlozi mogu biti višestruki .

Ovim postupkom se na terenu obeležavaju delovi podele parcele prema zahtevu stranaka , crta skica podele parcele koja je uradjena prema dogovoru zainteresovanih stranaka .Na terenu se vrši obeležavanje belegama a na skici se prikazuje položaj dela parcele sa prikazanim dimenzijama i površinama .

Sa ovim postupkom nije moguće sprovesti promenu u Katastru u smislu promene nastale na terenu katastarske parcele i formiranje novih katastarskih parcela , već je to interna deoba parcele sukorisnika . Može se upisati vlasništvo dela katastarske parcele prema Ugovoru o kupoprodaji ili po Ostavinskom rešenju  ali to je pravni postupak .

OVO SU SAMO OPŠTE INFORMACIJE, POZOVITE NAS U VEZI VAŠIH DIREKTNIH POTREBA

Navedeni posao naša geodetska agencija uspešno završava već dugi niz godina sa visoko obučenim licenciran geometar koji imaju veliko iskustvo . Posebnim ozbiljnim pristupom svakom poslu geodetski biro uspešno , brzo i bez stresa završava navedena geodetska usluga . Naš licenciran geometar Vam je uvek dostupan za geodetska usluge , geodetske poslove . Slobodno nam se obratite , uradi će mo geodetski posao najbrže moguće po najpovoljnijoj ceni – geometar cena .