Ucrtavanje objekta u katastar 2021-04-11T19:57:47+02:00

UCRTAVANJE OBJEKTA U KATASTAR

                Svaki objekat koji je sazidan od čvstog materijala i ima temelj treba da se izvrši izvrši ucrtavanje objekta u katastar , katastarskim planovima ,  bez obzira na namenu ,ucrtavanje kuće , ucrtavanje zgrade , ucrtavanje garaže , ucrtavanje pomoćnog objekta ,ucrtavanje poslovnog objekta , uctravanje lokala , ucrtavanje puteva itd. Svaka dogradnja ili nadogradnja – promena spratnosti  , proširenje postojećeg objekta potrebno je da se izvrši provodjenje promene u katastarskim planovima , izvrši ucrtavanje u katastar , bez obzira da li je sa gradjevinskom dozvolom ili nelegalan . Jedino ucrtan objekat znanično postoji , nebitno koliko on stvarno postoji na terenu .

Da bi se uradilo potrebno je da geometar izvrši geodetska merenja kuće , zgrade , garaže , ili bilo kog objekta . Na osnovu podataka geodetskog premera vrši se izrada Elaborata za ucrtavanje objekta u katastarskim planovima koji se predaje nadležnom katastru .Stranka dobija svoj svoj primerak početne strane sa zavodnim pečatom da je katastar primio . Ucrtavanje objekta u katastarskim planovima su u nadležnosti katastra koji naplaćuje taksu za sprovodjenje promene . U ovom postupku obavezno je imati dokaz o vlasništvu .

Naša privatna geodetska agencija ceo postupak geodetskog merenja i izrade Elaborata geodetskih radova za provodjenje promene završava za 2. – 4. dana . Katasru je potrebno više vremena za završetak njihovog dela posla zbog Zakonskih procedura i obima posla .

OVO SU SAMO OPŠTE INFORMACIJE, POZOVITE NAS U VEZI VAŠIH DIREKTNIH POTREBA

Navedeni posao naša geodetska agencija uspešno završava već dugi niz godina sa visoko obučenim licenciran geometar koji imaju veliko iskustvo . Posebnim ozbiljnim pristupom svakom poslu geodetski biro uspešno , brzo i bez stresa završava navedena geodetska usluga . Naš licenciran geometar Vam je uvek dostupan za geodetska usluge , geodetske poslove . Slobodno nam se obratite , uradi će mo geodetski posao najbrže moguće po najpovoljnijoj ceni – geometar cena .