Omeđavanje parcele 2021-04-11T19:45:13+02:00

OMEĐAVANJE PARCELE 

SAŽETO objašnjenje              

Omedjavanje parcele , omedjavanje placa je postupak gde se vrši postavljane medjnih tačaka i medjnih linija na isto mesto gde je prvobitno postavljeno i izvršeno merenje granica parcele. Obnova granica katastarske parcele poželjno je uraditi pre početka gradnje objekta , postavljenja ograde ili zasadjivanja . Takodje obnova medjnih tačaka je više nego poželjno sprovesti pri kupop

Geometar omedjavanje parcele i iskolcavanje katastarske parcele

rodaji placa, njive , šume i slično. Često puta granice parcele posebno poljoprivrednog zemljišta su zapuštene ili naslednici koji prodaju nisu sigurni gde su granice placa . Omedjavanje njive , omedjavanje šume ili obnova granica placa neposredno pri kupovini ili izgradnji izbegavaju se nelagodne situacije u budućnosti .

OPŠIRNIJE objašnjenje

Da bi se pravilno uradilo obeležavanje placa i izvršilo iskolčavanje medja stranka daje tačan broj katastarske parcele  po kojoj geodetska agencija otvara predmet kod nadležnog katastra ,  potražuje podatke o katastarskoj parceli , njene dimenzije i koordinate medjnih tačaka . Obično je potrebno od 5. do 10. dana da se spreme i preuzmu traženi podaci . Po njihovom dobijanju zvaničnih , odobrenih  podataka od katastra i proverenih od strane ovlašćenog geometra tek onda se može izaći na teren i izvršiti obeležavanje medje i postaviti medjna linija susednih katastarskih parcela , uspostavljanje medja poželjno je uraditi sa istih geodetskih tačaka sa kojih je prvobitno izvršeno merenje .

Omedjavanje parcele iskolčavanje placa

Kada se vrši omedjavanje parcele potrebno je pozvati vlasnike susednih katastarskih parcela da budu prisutni i ako su saglasni sa omedjavanjem potpisuje se Zapisnik sa terena . U slučaju da neko nije saglasan za taj deo omedjavanja zemljišta može se uraditi legalno  samo sudskim putem . Po okončanju postupka vlasnik omedjene parcele dobija skicu omedjavanja parcele sa opštim podacima o njoj , obično dužina i azimut (uglovnog pravca u odnosu na sever ) svake medjne linije . Na terenu se postavljaju medjne belege koje savise od terena i potrebe može biti drveni kočić različitih veličina , kamena ili betonska belega , metalna ( šipka i sl.) ili farba sa metalnom bolcnom – oznakom.

Omedjavanje placa cena zavisi najviše od površine obnove granice parcele i od rastinja koji se nalazi na njoj . Što je veća parcela nešto je skuplje . Cena omedjavanje parcele pored geometar cene potrebno je platiti taksu nadležnog katastra za pripremu podataka a bez njihovih zvaničnih podataka ne može i ne sme se raditi jer se u suprotnom gubi geodetska licenca . Obeležavanje medjnih tačaka se može uraditi sa kočićina osnovnog kvaliteta koji su besplatni ili značajno kvalitetnijim belagama koji se naplaćuju po realnim cenama , naravno možete i Vi unapred pripremiti svoje belege za postavljanje. Da bi se uradilo kvalitetno omedjavanje parcele potrebno je izmedju 2. i 8. sati obično 4. sata rada na terenu i još toliko računanja , crtanja i slično u kancelariji , za manje površine i srednje komplikovanih katastarskih parcela.

Očekujemo Vaš poziv sigurno će mo imati rešenje ,slobodno nas nazovite sa bilo kojim pitanjem i konsultacijom .

OVO SU SAMO OPŠTE INFORMACIJE, POZOVITE NAS U VEZI VAŠIH DIREKTNIH POTREBA

Navedeni posao naša geodetska agencija uspešno završava već dugi niz godina sa visoko obučenim licenciran geometar koji imaju veliko iskustvo . Posebnim ozbiljnim pristupom svakom poslu geodetski biro uspešno , brzo i bez stresa završava navedena geodetska usluga . Naš licenciran geometar Vam je uvek dostupan za geodetska usluge , geodetske poslove . Slobodno nam se obratite , uradi će mo geodetski posao najbrže moguće po najpovoljnijoj ceni – geometar cena.