KONTAKT 2019-02-24T10:13:55+01:00

  KONTAKT – GEOMETAR

  • Geo PI agencija za geodetske i projektantske usluge
  • adresa:   ulica Ravanička 1;    11000 Beograd
  • kontakt osoba Petar Ivetić 
  • geodetska licenca prvog reda
  • 063 / 30 51 63 
  • 011 /2410 394
  •  E-mail: kancelarija@geometar.net
  • matični broj 55338213
  • PIB 100301676
  • žiro račun Banca Intesa 160-508778-37