Naslovna

GEOMETAR sve geodetske usluge radi sve vrste geodetskih poslova kako za pravna tako i za fizička lica.

Naša glavna prednost je brzo i kvalitetno izvedeni poslovi uz poštovanje svih propisa i uslova kao i rokova po najpovoljnijoj ceni.

Sa savremenom opremom i kadrom možemo da izvršimo svaki postavljeni posao na teritoriji cele države a po potrebi i regiona.

 

Geodetske usluge

U mogućnosti smo da Vam ponudimo sledeće usluge:

 • legalizacija-snimanje i ucrtavanje objekata (evidentiranje) na planu Katastra nepokretnosti
 • snimanje i ucrtavanje objekata sa građevinskom dozvolom radi uknjižbe u Katastar nepokretnosti i Zemljišne knjige
 • obnavljanje međa granica katastarskih parcela
 • podela parcela na više delova
 • identifikacija parcela

Geodetsko snimanje faktičkog stanja na terenu za izradu

 • planova državnog premera, premera za katastar nepokretnosti
 • katastarsko-topografski planovi
 • topografski planovi
 • situacioni planovi

Za potrebe projektovanja, izrade urbanističko-tehničke dokumentacije u svim razmerama u analognom i digitalnom obliku

 • formiranje građevinskih parcela
 • protokol regulacije izrada
 • obeležavanje (iskolčavanje) objekata na terenu
 • sleganje objekata (oskultacija) i pomeranje u trodimenzionalnom koordinatnom sistemu sa obradom podataka i prikazom stanja u analognom i digitalnom obliku
 • fasade- snimanje geodetsko, prikazivanje u analognom i digitalnom obliku u željenoj razmeri
 • trodimenzionalno snimanje objekata – prikazivanje u analogno i digitalnom obliku
 • kontrola vertikalnosti (objekata,tornjeva stubova i sl.)
 • geodetski poslovi za potrebe puteva
 • geodetsko snimanje svih vrsta nadzemnih i podzemnih vodova sa evidentiranjem i provođenjem promena u Katastar vodova RGZ-a
 • izvođenje svih vrsta geodetskih radova za posebne potrebe koji nisu obuhvaćeni navedenim stavkama

Reference

Reference

 • Energoprojekt oprema beogradska toplana
 • 20 hektara topografskog plana naselja Borča za potrebe projekta dela kanalizacione mreže
 • VIP Kodar svi geodetski poslovi za potrebe repetitora mobilne telefonije
 • Centar uređenje parkova i javnih površina
 • 3D modeli objekata
 • ucrtavanje objekata u katastarske planove
 • katastarsko-topografski planovi za potrebe urbanističkih projekata
 • omeđavanje i podele parcela

Kontakt

KONTAKT - GEOMETAR

 • kontakt osoba Petar Ivetić 
 • inženjer geodezije licenca broj 02 0565 14
 • 063 / 30 51 63 
 • 011 /2410 394
 •  E-mail: kancelarija@geometar.net
 • Beograd  ;   Ravanička 1 ;   Srbija

 • Požarevac ; Drinska 21a ; Srbija

 • Geodetska radnja Elit
 • Matični broj 55819149
 • pib 102719725
 • žiro račun 160-492551-24

Uknjižba nekretnine

UKNJIZBA NEKRETNINA