FORMIRANJE GRADJEVINSKE PARCELE 2021-04-11T19:19:13+02:00

FORMIRANJE GRADJEVINSKE PARCELE

 

                Gradjevinska parcela je najmanji deo prostora koji je urbanističkim planom namenjem za izgradnju i koji obuhvata jednu ili više katastarskih parcela ili njenih delova . Da bi se izgradio neki objekat potrebno je prvo uraditi formiranje gradjevinske parcele . Radi se prema urbanističkim uslovima koji važe na toj lokaciji a obavezno mora da bude u području koje je odredjeno kao gradjevinsko zemljište – gradjevinska parcela .

Da bi se dobilo Rešenje o formiranoj gradjevinskoj parceli naša geodetska agencija – geometar izradjuje Elaborat za formiranje gradjevinske parcele , koji se predaje nadležnom katastru za provodjenje i formiranje gradjevinske parcele , projekat obeležavanja gradjevinske parcele a potrebno je uraditi i obeležavanje  na terenu .

Čest slučaj je da treba uraditi odvajanje dela katastarske parcele za javno zemljište koje može da se uradi pri formiranju gradjevinske parcele , što je brže i jeftinije od drugih postupaka . Formiranje gradjevinske parce moguće je uraditi i urbanističkim projektom .

Naš licenciran geometar formiranje gradjevinske parcele uradi će sa potpunom posvešćenošću tako da će biti uradjeno u najkraćem roku .

OVO SU SAMO OPŠTE INFORMACIJE, POZOVITE NAS U VEZI VAŠIH DIREKTNIH POTREBA

Navedeni posao naša geodetska agencija uspešno završava već dugi niz godina sa visoko obučenim licenciran geometar koji imaju veliko iskustvo . Posebnim ozbiljnim pristupom svakom poslu geodetski biro uspešno , brzo i bez stresa završava navedena geodetska usluga . Naš licenciran geometar Vam je uvek dostupan za geodetske usluge , geodetske poslove . Slobodno nam se obratite, uradi će mo geodetski posao najbrže moguće po najpovoljnijoj ceni – geometar cena .

 

ZABRANJENO KOPIRANJE BILO KOG DELA