FAKTIČKO STANJE / ZAUZEĆE PARCELE 2021-04-11T19:16:34+02:00

FAKTIČKO STANJE NA TERENU I ZAUZEĆE PARCELE

                Skica faktičkog stanja je prikaz stvarnog stanja na terenu sa prikazom svih objekata i načina korišćenja svakog dela parcele sa prikazanim dimenzijama i površinama . Detaljnim snimanjem izvedenog stanja prikazuje se zauzeće placa svakog dela i sukorisnika na katastarskoj parceli . Nakon završenog snimanje placa ili snimanje terena može da se ima uvid u površinu svakog dela placa .

                Navedeno utvrdjivanje faktičkog stanja često se radi kada na istoj parceli ima više sukorisnika a oni nisu sigurni koliko koriste placa i koliko imaju prava korišćenja po važećim papirima . Merenje zauzeće parcele korisnici i sve zainteresovane stranke tobijaju tačne mere svakog dela i površine na osnovu kojih stranke mogu da imaju uvid i da donesu odgovarajuće zaključke o stanju na terenu .

                Da bi se kvalitetno i ispravno uradilo merenje placa potrebno je angažovati geodetski biro sa licenciranim geometrom koji će prvo uraditi pripremu svih relevantnih podataka (kao što je naručivanje podataka o parceli od katasra i slično ) , sagledavanje posla na terenu , geodetsko merenje parcele ,obrada podataka u geodetskoj agenciji i prikazivanje strankama .

OVO SU SAMO OPŠTE INFORMACIJE, POZOVITE NAS U VEZI VAŠIH DIREKTNIH POTREBA

 

Navedeni posao naša geodetska agencija uspešno završava već dugi niz godina sa visoko obučenim licenciran geometar koji imaju veliko iskustvo . Posebnim ozbiljnim pristupom svakom poslu geodetski biro uspešno , brzo i bez stresa završava navedena geodetska usluga . Naš licenciran geometar Vam je uvek dostupan za geodetska usluge , geodetske poslove . Slobodno nam se obratite , uradi će mo geodetski posao najbrže moguće po najpovoljnijoj ceni – geometar cena  .